top of page

Buy Exclusive commercial Licenses. Choose your 1-hour track(s) and order on the Product Order Form. Each track is unique and sold only one time (exclusive tracks)

Nhạc thiền 432Hz

Tần suất chữa bệnh / Solfeggio

Nhịp hai tai / Âm Isochronic

Nhạc thiền sâu

Mẫu đơn đặt hàng sản phẩm
Select an item USD($)

Mỗi Đơn hàng được cung cấp kèm theo Thỏa thuận Cấp phép Thương mại Độc quyền bằng văn bản với thông tin chi tiết của bạn (định dạng PDF)

Cảm ơn bạn đã đặt hàng của bạn

Trống Shamanic / Bộ lạc

Trống Shamanic / Bộ lạc

Click on the PDF for more info

on the Planet frequencies

Bản nhạc mới nhất

bottom of page